• Zorganizowaliśmy wspólnie 150 Narad!

  W ich trakcie wypracowaliśmy ok 4,5 tys diagnoz, propozycji...

 • Dlaczego to zrobiliśmy?

  Wiosną 2019 r. odbył się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Jego postulatem była podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

   

  Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

   

  Uznaliśmy, że warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze - wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

   

  Dlatego właśnie uruchomiliśmy ogólnopolską akcję Narada Obywatelska o Edukacji, czyli NOoE.

   

  Akcję zorganizowaliśmy po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

  Dodatkowo chcieliśmy, by Narada Obywatelska o Edukacji:

  • była dla uczestników i uczestniczek obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych;
  • pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje;
  • pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty.

 • Kto za tym stoi?

  Zaczęło się od nauczycielek i nauczycieli. To oni - choć oczywiście nie wyłącznie oni - są żywotnie zainteresowani kwestiami edukacji.

  W tym przypadku inicjatywa wyszła od nauczycieli i nauczycielek skupionych w grupie JaNauczyciel i Protest!

  To członkowie tych grup są inicjatorami i motorem Narad Obywatelskich o Edukacji.

  W przygotowaniach wspomagali ich przedstawiciele kilku organizacji i instytucji zajmujących się edukacją, a także konsultacjami społecznymi, w tym Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

   

  Do udziału w Naradach Obywatelskich o Edukacji zaprosiliśmy także inne środowiska – nauczycielki i nauczycieli niezwiązanych z grupą JaNauczyciel, Protest !, związki zawodowe, samorządowców i organizacje społeczne, a także, co szczególnie ważne, rodziców i uczniów.

  Główni inicjatorzy:

  broken image
  broken image

  Instytucja wspierająca

  broken image

  Partnerzy

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image

  Związek Miast Polskich wspiera inicjatywę organizacji „Narad Obywatelskich o Edukacji”, podczas których m.in. rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy rozmawiać będą o przyszłości systemu edukacji w Polsce.

  Samorządowcy są otwarci na głosy obywateli, słusznie chcących mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz na to jak kształcone i wychowywane są dzieci i młodzież. Edukacja jest, bowiem fundamentem rozwoju, a postęp i jakość życia w coraz większym stopniu zależeć będą od poziomu wiedzy społeczeństwa oraz umiejętności jej wykorzystywania.

  Kluczową rolę w systemie edukacji odgrywają nauczyciele, dlatego ważnym jest, aby podczas „Narad Obywatelskich o Edukacji” rozmawiać o tym, w jaki sposób budować prestiż tego zawodu i jak kształtować dobre relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Czym jest NOoE?

  Narada Obywatelska o Edukacji to lokalne, międzyśrodowiskowe spotkania odbywające się w możliwie podobnym czasie i w możliwie wielu miejscach w Polsce dotyczące:

  Narada Obywatelska to bezpośrednia - prowadzona twarzą w twarz - rozmowa:

  • odbywająca w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników;
  • dotycząca spraw publicznych;
  • ustrukturyzowana;
  • prowadzona pomimo różnic opinii i w poszukiwaniu tego co łączy;
  • toczona z szacunkiem dla siebie nawzajem;
  • umożliwiająca udział każdemu i każdej, dla kogo temat jest ważny i bez względu na jego/jej formalną pozycję;
  • odbywająca się w podobnym czasie w wielu miejscach w Polsce.

  Zasady Narad Obywatelskich to skromność i prostota środków, oddolny charakter, ponadpartyjność, wolontarystyczne zaangażowanie, transparentność procesu, czytelność reguł, przewidywalność, jednorodność formatu, decentralizacja, troska o rzetelność, konkluzywność, skuteczność.

  O czym rozmawialiśmy?

  W trakcie narady rozmawialiśmy o 5 zagadnieniach/pytaniach:

   

  1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

  Uczniowie mają różne cele – niektórzy studiowanie, inni przygotowanie do praktycznego zawodu. Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała - kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” - rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni - że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój - ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron, czy organizować uczniowską samopomoc, a może zajęcia pozalekcyjne?

   

  2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?
  Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Rodzice powinni uczestniczyć w opracowaniu tego programu dla swoich dzieci i określić, jakie punkty są ważne. Ale samo szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – warto zebrać praktyczne pomysły, jak to zrobić, by te okazje były autentyczne i by uczniowie chcieli się w nie angażować.

   

  3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?

  Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

   

  4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?

  Dobre relacje to podstawa skutecznej współpracy. Czy warto wypracować jakieś „reguły gry”, które by pomogły te relacje nawiązać i utrzymać? Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

   

  5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

  Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Warto też się zastanowić, w jakich warunkach poszczególne wymagania są realne.

 • Zorganizuj naradę
   

  Uważasz, że ważne jest, aby wspólne rozmawiać o edukacji? Chcesz, aby Narada Obywatelska o Edukacji odbyła się także w Twojej okolicy? Potrzebujemy w tym Twojej pomocy!
   
  Kiedy?
  Obywatelskie Narady o Edukacji rozpoczęły się wtorek 2 kwietnia, a więc jeszcze przed strajkiem, ale proces prowadzony był w trakcie strajku i prowadzony jest wciąż - także po zakończeniu strajku.
   
  Kto?
  Narady Obywatelskie o Edukacji udadzą się tylko, jeśli lokalnie pojawi się gotowość do włączenie się w akcję. W praktyce oznacza to gotowość konkretnych osób, a więc - mamy nadzieję - m.in. Twoją.
   

  Zaproszenie do organizacji narad kierujemy w szczególności do nauczycieli i nauczycielek, ale oczywiście także do rodziców, przedstawicieli samorządu lokalnego, działaczy organizacji pozarządowych. To właśnie te osoby (w oparciu o przygotowane przez nas podpowiedzi) powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za „spięcie” całego lokalnego przedsięwzięcia, a więc za przygotowanie i przeprowadzenie narady oraz sporządzenie sprawozdania z jej przebiegu.

   
  Jak?
  Proponujemy, by narady przeprowadzić dość prostą i znaną w wielu środowiskach metodą world cafe. Pozwala ona na rzeczową rozmowę wielu osób. Więcej o tej metodzie, ale też o tym jak krok po kroku przygotować się do narady i ją przeprowadzić piszemy niżej.

  broken image

  Zgłoś zamiar organizacji narady (formularz)

  broken image

  Pobierz materiały

 • Jak zorganizować naradę?

  Krok po kroku

  broken image

  Wspólny namysł i podjęcie decyzji o chęci organizacji narady

  Na początku trzeba uważnie i do końca przeczytać podpowiedzi dotyczące organizacji narady, a następnie porozmawiać z potencjalnymi lokalnymi sojusznikami (przedstawicielami instytucji, znajomymi) i wspólnie podjąć odpowiedzialną decyzję o ewentualnej organizacji lokalnej narady. W momencie podejmowania tej decyzji być może nie wszystkie elementy będą dopięte na ostatni guzik, ale przy bardzo ograniczonym czasie, jaki pozostał, trzeba uczynić założenia, że pojawią się one na czas.

  broken image

  Ustalcie termin

  Narada zorganizowana w zgodzie z opisaną tu procedurą zajmie uczestnikom od 2 do 3 godzin a organizatorom ok 2 godzin więcej, w tym ok. 1 godziny na przygotowanie sali i ok. 1 godziny po spotkaniu, na „odprawę” i podsumowanie rezultatów.

   

  Przygotowanie spotkania i jego przeprowadzenie może być dla organizatorów/gospodarzy dość wyczerpujące, więc oczywiście można spotkać się na “odprawę” następnego dnia. Ważne, żeby nie odkładać tego za bardzo w czasie, bo trzeba całe zdarzenie mieć w pamięci “na świeżo”.

  broken image

  Ustalcie miejsca

  Narada powinna się odbyć w miejscu, które ma publiczny charakter. Najbardziej naturalnym jest teren konkretnej szkoły – np. sala gimnastyczna, hol, stołówka. Upewnij się, że miejsce przez ciebie wybrane, jest dostępne dla wszystkich i masz zgodę właściciela lub głównego użytkownika na zorganizowanie w nim spotkania.

   

  Najlepiej, gdyby każda chętna szkoła organizowała takie zdarzenie oddzielnie. W pewnych przypadkach kiedy rozsądnie jest „połączenie sił”, może to być wspólne spotkanie osób pochodzących z kilku pobliskich szkół. Jeśli z jakiś powodów spotkanie na terenie szkoły będzie problematyczne, można rozważyć zorganizowanie debaty w innym, ale także publicznie dostępnym miejscu np. bibliotece, ośrodku sportu i rekreacji, domu kultury, urzędzie gminy.

   

  W każdym jednak przypadku powinno to być miejsce, w którym możliwe jest swobodne ustawienie w pewnej odległości co najmniej 5 stołów, bo tego wymaga metoda world cafe, którą chcemy zastosować w czasie narad.

  broken image

  Zbierzcie zespół organizacyjny

  Każda lokalna narada musi mieć swojego głównego organizatora/kę. Oczywiście, jeśli tak będzie wygodniej, funkcję tę mogą pełnić 2 osoby, dzieląc się obowiązkami. To główny organizator/ka zgłasza chęć zorganizowania narady i podejmuje się całościowej koordynacji – nie tylko przed, w trakcie, ale w szczególności po spotkaniu – kiedy trzeba koniecznie wysłać do organizatorów rodzaj ustrukturyzowanego sprawozdania.

   

  Osoba ta musi zapewnić sobie wsparcie 4-5 gospodarzy stolików. Liczba tych osób jest zależna od liczby uczestników, których się spodziewamy.

   

  Do przeprowadzenia narady potrzebny jest też gospodarz/gospodyni narady. Funkcję tę może pełnić główny organizator/ka. Ważne, aby była to osoba potrafiąca zapanować nad uczestnikami, mająca odpowiedni „posłuch”, a zarazem elastyczna, potrafiąca „popychać” całe przedsięwzięcie i pilnować jego reguł. W pewnym sensie to rodzaj „wodzireja”, choć w tym wypadku nie chodzi o taniec, ale o proces rozmowy. Do zadań tej osoby należy podział na grupy, przedstawienie zasad, wyjaśnianie wątpliwości, pilnowanie czasu – po każdej z rund trzeba uczestników zmobilizować, żeby przesiedli się do kolejnego stolika. Rolą gospodarza jest też zaproszenie uczestników do wysłuchania podsumowań przygotowanych przez każdego z gospodarzy stolików. Ważne jest też docenienie wysiłków wszystkich osób, czyli m.in. podziękowania.

   

  Dobrze byłoby zapewnić sobie wsparcie kilku osób (np. uczniów, aktywnych rodziców), którzy pomogą Wam w prostych, ale ważnych pracach tj. rozwieszeniu plakatów, organizacji sali, wskazywaniu drogi uczestnikom, przywróceniu sali po spotkaniu do „pierwotnego stanu”.

  broken image

  Zgłoście naradę

  Główny organizator/ka narady powinien zgłosić plan organizacji zdarzenia poprzez prosty formularz dostępny tutaj. Zgłoszenie debaty oznacza akceptację reguł jej prowadzenia.

  broken image

  Znajdźcie lokalnych partnerów

  Przy organizacji narady warto postarać się o wsparcie ze strony lokalnych związków zawodowych, dyrekcji, rady rodziców, samorządu uczniowskiego a także lokalnego samorządu (w tym np. Młodzieżowej Rady, jeśli taka istnieje). Warto też rozważyć wsparcie ze strony lokalnych mediów - drukowanych i elektronicznych.

   

  Na plakatach informacyjnych, których szablony znajdują się tutaj jest miejsce na wpisanie ewentualnych współzapraszających. Dodatkowo wsparcie powyższych instytucji będzie zapewne pomocne, ale nie jest warunkiem koniecznym organizacji Narady Obywatelskiej. W każdej lokalnej Naradzie chodzi przede wszystkim o jakość przedsięwzięcia, a nie olbrzymią liczebność uczestników. Jeśli ostatecznie na Naradzie pojawi się np. ok 20 osób to jest to dobry wynik i daje szansę na wartościową rozmowę.

  broken image

  Zaproście na naradę

  Sposób zapraszania i informowanie o naradzie musi być dopasowany do zamierzonego i pożądanego rozmiaru spotkania oraz sprawdzonych w Waszych społecznościach lokalnych sposobów promocji. Byłoby dobrze w zaproszeniu prosić o potwierdzenie chęci uczestnictwa (podając np. adres mailowy organizatora).

   

  Zależy nam na udziale „naturalnego” środowiska konkretnej szkoły.

  W szczególności chodzi o 4 grupy

  • nauczycieli
  • uczniów (przy zapraszaniu ważne może być wsparcie samorządu uczniowskiego,a także Młodzieżowych Rad Gmin),
  • rodziców (ważne wsparcie Rady Rodziców)
  • przedstawicieli samorządu, w tym radnych.

  Dobrze byłoby gdyby w Naradzie uczestniczyli przedstawiciele każdej z nich.

  Co warto zrobić?

  • umieścić plakaty /zaproszenia na korytarzu czy parkanie szkoły (szablony plakatów znajdują się tutaj, ale równie dobrze można oczywiście przygotować je samodzielnie),
  • wykorzystać różne dostępne kanały – np. grupę rodziców uczniów Waszej szkoły na FB, Wasze prywatne profile, newsletter urzędu gminy

  Trzeba pamiętać też, że nic nie działa tak skutecznie jak osobiste zaproszenie. Czasem osoby naprawdę najbardziej wartościowe z punktu widzenia procesu „nie pchają” się do uczestnictwa. Część takich osób organizatorzy mogą mieć „na radarze” np. liderzy opinii uczniów, związani ze szkołą aktywni rodzice, urzędnicy, radni zajmujący się tematem edukacji. Czasem najlepiej jest po prostu napisać lub zadzwonić do nich i powiedzieć wprost, że zależy Wam na ich obecności. Przy liczbach, o jakich myślimy w kontekście narady, to całkowicie wykonalne.

  broken image

  Liczebność i skład uczestników

  Optymalna liczba uczestników Narady to 20-40 osób. Jeśli spodziewacie się dużo większej liczby osób (albo po prostu nagle pojawi się ich znacznie więcej) warto rozważyć 3 opcje:

  1. jeśli pozwala na to przestrzeń i znajdą się chętni do bycia gospodarzami - można zwiększyć liczbę stolików (i tym samym grup uczestników). Stoliki mogą mieć te same pytania (np zamiast pięciu stolików ustawić ich dziesięć - dublując pytania - 2 stoliki na każdy z tematów).
  2. rozważyć zorganizowanie dodatkowej Narady np. następnego dnia.
  3. W przypadkach ekstremalnych np. powyżej 100 osób warto się upewnić, czy wszyscy są zainteresowani pracą warsztatową. Wtedy być może warto zmienić nieco harmonogram spotkania i rozbudować część wstępną (audytoryjną przed podziałem na grupy) i w jej ramach dopuścić do rozmowy “z salą”. W szczególności można szerzej przedstawić umieszczoną na końcu tego dokumentu ankietę zawierającą 21 postulatów i poprosić o odniesienie się do niej (np. które z postulatów są najważniejsze, albo jakich zabrakło…). Koniecznie trzeba poprosić o wypełnienie ankiety przed opuszczeniem spotkania. Później pracę przy stolikach można prowadzić tylko z tymi uczestnikami, którzy zostaną.

  Opcją ostateczną (dużo uczestników i wszyscy chcą uczestniczyć w warsztatach) jest przekonanie uczestników, że praca w warsztatach ma sens tylko w mniejszych grupach i poprosić uczestników o poddanie się procedurze losowania.

   

  W ekstremalnych warunkach proponowana przez nas technika World Café stosowana była dla grup przekraczających 1000 osób. Chcielibyśmy oczywiście, żeby o edukacji rozmawiało jak najwięcej osób, ale mamy nadzieję, że tego rodzaju „sukces” frekwencyjny nie wydarzy się w żadnej szkole. Owszem, podobny efekt liczbowy mamy ambicje osiągnąć prowadząc akcje w dużej liczbie szkół.

   

  Ze względu na specyfikę narady i opisane wyżej obawy (za mało lub zbyt dużo uczestników) warto roztropnie i mierząc siły na zamiary podejść do jej promocji.

  broken image

  Przygotujcie wyposażenie i materiały

  Przed naradą trzeba zadbać o to, by na sali dostępne były:

  • krzesła - możliwie najbardziej „mobilne.
  • 5 stołów, wokół których może usiąść 6-8 osób.
  • powierzchnie, do których można przyczepić tymczasowo większe płachty papieru (ściany,flipcharty)
  • duże płachty papieru do położenia na stołach lub powieszenia obok nich (np. papier flipchartowy)
  • wydrukowane ankiety
  • kartki lub większe post-it, na których uczestnicy mogą notować/rysować
  • naklejki (takie jak do adresowania kopert), na których uczestnicy mogą napisać swoje imię. Jeśli nie macie naklejek można skorzystać z taśmy malarskiej – wtedy każdy uczestnik odrywa sobie kawałek, pisze swoje imię i przykleja do ubrania.
  • kolorowe flamastry + trochę długopisów lub ołówków, które mogą się przydać do pisania w czasie warsztatów i wypełnienia ankiety
  • zegar – może być ten wiszący w sali lub po prostu skorzystajcie z minutnika w telefonie komórkowym
  • 1-2 pudełka na zbierania ankiet wypełnianych przez uczestników
  • jeśli sala/liczebność uczestników tego wymaga - nagłośnienie i mikrofon dla jednej osoby, (ale na ogół powinno się udać przeprowadzić naradę bez tego).
  • Jeśli macie takie możliwości, warto zorganizować wodę i kubeczki, ew. kawę, herbatę. Ale bez przesady. To nie jest bankiet i co więcej, bez tego też się uda ;)
  broken image

  Przygotujcie miejsca na naradę

  Ustawcie stoły i krzesła, tak by przy każdym z nich mogło usiąść ok 6-10 osób (oczywiście mogą siedzieć w pewnej odległości od centralnie ustawionego stołu). Stoły powinny być od siebie oddalone w takiej odległości, by uczestnicy siebie nie zagłuszali.

   

  Na każdym stole połóżcie kilka dużych płacht papieru. Dobrze byłoby, gdyby jedna z nich była przygotowana wg wzoru przedstawionego tutaj (w nagłówku temat rozmowy i dwie kolumny - 1) jak jest? (diagnoza) i 2) jak chcemy, żeby było (postulat). Na tej płachcie warto spisywać na bieżąco najważniejsze ustalenia. Można z niej będzie po spotkaniu przepisać najważniejsze ustalenie do specjalnego formularza, który stworzyliśmy na potrzeby podsumowania debat.

   

  Rozdzielcie też na poszczególnych stołach flamastry i mniejsze kartki, o których pisaliśmy wcześniej.

   

  Rozłóżcie na krzesłach ankiety i ustawcie w widocznym miejscu pudełka do ich wrzucania.

   

  Pamiętajcie o dobrym oznaczeniu przestrzeni – żeby uczestnicy łatwo trafili do sali.

  broken image

  Przywitajcie uczestników jeszcze przy wejściu

  Uczestników dobrze witać przy wejściu na salę. To zadanie gospodarza/y, ale też innych osób np. przewodniczącego rady rodziców, szefa samorządu. Ważne, aby uczestnicy poczuli, że autentycznie doceniane jest to, że się pojawili.

   

   

  broken image

  Przeprowadźcie naradę

  O tym, jak warto przeprowadzić naradę wykorzystując metodę world cafe piszemy w skrócie tutaj, a w szczegółach tutaj.

   

  To nasza propozycja, bazująca na doświadczeniach z podobnych sytuacji, ale oczywiście to Wy będziecie gospodarzami, więc modyfikujcie ją według Waszego uznania.

   

   

  broken image

  Porozmawiajcie w gronie organizatorów po naradzie

  Po zakończeniu narady, jeśli to możliwe (choć pewnie wszyscy będą zmęczeni) dobrze byłoby zostać w gronie organizatorów, aby:

  • porozmawiać chwilę o tym doświadczeniu,
  • ewentualnie od razu - razem z gospodarzami stolików - wypełnić formularz sprawozdania i spisać najważniejsze spostrzeżenia/ustalenia z każdego ze stolików. O tym, jak to zrobić, piszemy poniżej,
  • jeśli starczy Wam siły, ewentualnie wpisać ankiety ewaluacyjne,
  • podziękować sobie nawzajem ;)
  broken image

  Podsumujcie naradę

  Do tego przydadzą się wypełnione przy stolikach duże płachty papieru.

   

  Podsumowanie można przygotować w edytorze tekstu albo w formularzu on-line, do którego link dostaną organizatorzy narad. Minimum, o które Was prosimy to zrobienie zdjęcia płacht i wysłanie go do nas na adres naradaobywatelska@gmail.com

 • Narada Obywatelska

  Co po kolei powinno się wydarzyć w jej trakcie?

  broken image

  Rozpoczęcie narady

  W tej części trzeba/ warto:

  • oficjalne przywitać uczestników w imieniu organizatorów i współorganizatorów
  • objaśnić intencje spotkania i jego przebiegu 
  • ewentualnie (jeśli będzie taka potrzeba) krótko wyjaśnić, dlaczego w tym czasie i w ten sposób nauczyciele prowadzą strajk
  • poprosić uczestników o bardzo krótkie przedstawienie się
  Czas trwania: do 35 minut
   
  Więcej informacji o tej części narady znajduje się w tym dokumencie na stronie 13.
  broken image

  Warsztaty world cafe

  W tej części trzeba/ warto:

  • wyjaśnić dokładnie reguły spotkania oraz prowadzenia rozmowy, a także rolę poszczególnych osób
  • podzielić się na 5 grup, które następnie przysiądą się do 5 stolików
  • równolegle rozmawiać o 5 pytaniach - przy każdym stoliku o innym (propozycje pytań/zagadnień do rozmowy znajdują się tutaj). W trakcie rozmowy warto wykorzystać duże płachty papieru podzielone na 2 kolumny - jak jest? i jak chcemy, żeby było?
  • po 20 minutach uczestnicy zmieniają stolik - przechodzą do kolejnego, przy którym czeka jego gospodarz/gospodyni. Na początku słuchają, o czym do tej pory była mowa, a potem uzupełniają listę swoimi pomysłami. Tą czynność powtarza się aż wszystkie grupy odwiedzą już każdy stolik
  • podsumować pracę przy stolikach - to zadanie dla gospodarzy stolików.
  • poprosić uczestników, by wypełnili ankietę dot. poparcia dla postulatów przygotowanych przez JaNauczyciel i wrzucili ją do pudełek
  Czas trwania: do 130 minut
   
  Więcej informacji o tej części narady, ale także o zagadnieniach do rozmowy przy stolikach znajduje w tym dokumencie na stronie 15.
  broken image

  Zakończenie narady

  W tej części trzeba/ warto:

  • podziękować wszystkim uczestnikom, gospodarzom miejsca, tym, którzy pomogli przy organizacji;
  • ewentualnie zapytać, czy ktoś z obecnych chce podzielić się krótką refleksją na temat spotkania;
  • poprosić uczestników o wypełnienie ankiety oceniającej spotkanie oraz ankiety dotyczącej postulatów zaproponowanych przez środowisko JaNauczeciel;
  • przypomnieć, że materiały z narad obywatelskich będą publicznie dostępne na stronie: www.naradaobywatelska.pl
  Czas trwania: do 10 min
   
  Więcej informacji o tej części narady w tym dokumencie na stronie 19.
 • Mini Narada Obywatelska

  Główny model Narady Obywatelskiej, który proponujemy, jest dość wymagający. Potrzebny jest m.in. dostęp do sali w miejscu publicznym, szersza promocja wydarzenia, umiejętności prowadzenia spotkania.

   

  Wiemy, że nie każdy jest w stanie go szybko zrealizować. Dlatego przygotowaliśmy także prostszy wariant - Mini Naradę Obywatelską o Edukacji.

   

  Może się ona odbyć na przykład w trakcie spotkania ze znajomymi czy w innym środowisku, w którym funkcjonujecie. Tego rodzaju spotkania zdarzają się często i spontanicznie – ważne jest jednak, żeby tym razem poruszyć tematy związane z edukacją. Powinno być jasne, że istotną intencją spotkania jest właśnie rozmowa o edukacji. Warto zadbać, żeby - pomimo luźniejszego formatu takiego spotkania - każdy mógł w jego trakcie wyrazić swoje zdanie. Jeśli działacie w środowisku studentów, młodzieży szkolnej, dzieci - porozmawiajcie z nimi. Ich wnioski, ich punkt widzenia są bezcenne.

   

  Więcej informacji o tym jak przeprowadzić Mini Naradę znajdziecie tutaj, a w wersji word w Materiałach do pobrania

 • Materiały do pobrania

  1. Raport podsumowujący NOoE
  2. Prezentacja podsumowująca NOoE
  3. Wskazówki dla organizatorów narad obywatelskich (wersja z 30 marca 2019)
  4. Szablony plakatu  zapraszającego na Naradę  
  5. Przykładowa "płachta" do pracy przy stoliku w trakcie narady
  6. Zagadnienia do rozmowy w trakcie narady (5 zagadnień)
  7. Ankiety (dotycząca poparcia postulatów JaNauczyciel  (wersja pełna -4 strony, wersja skrócona - 2 strony)
  8. Propozycja zaproszenia na Naradę Obywatelską
  9. Opis (pdf)wariantu Mini Narady Obywatelskiej (wersja word) (zaproszenie)
 • Zobacz narady na mapie

 • Skontaktuj się z nami