• Zorganizowaliśmy wspólnie 150 Narad!

  W ich trakcie wypracowaliśmy ok 4,5 tys diagnoz, propozycji...

 • Dlaczego to zrobiliśmy?

  Wiosną 2019 r. odbył się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Jego postulatem była podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

   

  Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

   

  Uznaliśmy, że warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze - wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

   

  Dlatego właśnie uruchomiliśmy ogólnopolską akcję Narada Obywatelska o Edukacji, czyli NOoE.

   

  Akcję zorganizowaliśmy po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

  Dodatkowo chcieliśmy, by Narada Obywatelska o Edukacji:

  • była dla uczestników i uczestniczek obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych;
  • pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje;
  • pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty.

 • Kto za tym stoi?

  Zaczęło się od nauczycielek i nauczycieli. To oni - choć oczywiście nie wyłącznie oni - są żywotnie zainteresowani kwestiami edukacji.

  W tym przypadku inicjatywa wyszła od nauczycieli i nauczycielek skupionych w grupie JaNauczyciel i Protest!

  To członkowie tych grup są inicjatorami i motorem Narad Obywatelskich o Edukacji.

  W przygotowaniach wspomagali ich przedstawiciele kilku organizacji i instytucji zajmujących się edukacją, a także konsultacjami społecznymi, w tym Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

   

  Do udziału w Naradach Obywatelskich o Edukacji zaprosiliśmy także inne środowiska – nauczycielki i nauczycieli niezwiązanych z grupą JaNauczyciel, Protest !, związki zawodowe, samorządowców i organizacje społeczne, a także, co szczególnie ważne, rodziców i uczniów.

  Główni inicjatorzy:

  broken image
  broken image

  Instytucja wspierająca

  broken image

  Partnerzy

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image

  Związek Miast Polskich wspiera inicjatywę organizacji „Narad Obywatelskich o Edukacji”, podczas których m.in. rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy rozmawiać będą o przyszłości systemu edukacji w Polsce.

  Samorządowcy są otwarci na głosy obywateli, słusznie chcących mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz na to jak kształcone i wychowywane są dzieci i młodzież. Edukacja jest, bowiem fundamentem rozwoju, a postęp i jakość życia w coraz większym stopniu zależeć będą od poziomu wiedzy społeczeństwa oraz umiejętności jej wykorzystywania.

  Kluczową rolę w systemie edukacji odgrywają nauczyciele, dlatego ważnym jest, aby podczas „Narad Obywatelskich o Edukacji” rozmawiać o tym, w jaki sposób budować prestiż tego zawodu i jak kształtować dobre relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Czym jest NOoE?

  Narada Obywatelska o Edukacji to lokalne, międzyśrodowiskowe spotkania odbywające się w możliwie podobnym czasie i w możliwie wielu miejscach w Polsce dotyczące:

  Narada Obywatelska to bezpośrednia - prowadzona twarzą w twarz - rozmowa:

  • odbywająca w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników;
  • dotycząca spraw publicznych;
  • ustrukturyzowana;
  • prowadzona pomimo różnic opinii i w poszukiwaniu tego co łączy;
  • toczona z szacunkiem dla siebie nawzajem;
  • umożliwiająca udział każdemu i każdej, dla kogo temat jest ważny i bez względu na jego/jej formalną pozycję;
  • odbywająca się w podobnym czasie w wielu miejscach w Polsce.

  Zasady Narad Obywatelskich to skromność i prostota środków, oddolny charakter, ponadpartyjność, wolontarystyczne zaangażowanie, transparentność procesu, czytelność reguł, przewidywalność, jednorodność formatu, decentralizacja, troska o rzetelność, konkluzywność, skuteczność.

  O czym rozmawialiśmy?

  W trakcie narady rozmawialiśmy o 5 zagadnieniach/pytaniach:

   

  1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

  Uczniowie mają różne cele – niektórzy studiowanie, inni przygotowanie do praktycznego zawodu. Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała - kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” - rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni - że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój - ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron, czy organizować uczniowską samopomoc, a może zajęcia pozalekcyjne?

   

  2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?
  Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Rodzice powinni uczestniczyć w opracowaniu tego programu dla swoich dzieci i określić, jakie punkty są ważne. Ale samo szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – warto zebrać praktyczne pomysły, jak to zrobić, by te okazje były autentyczne i by uczniowie chcieli się w nie angażować.

   

  3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?

  Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

   

  4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?

  Dobre relacje to podstawa skutecznej współpracy. Czy warto wypracować jakieś „reguły gry”, które by pomogły te relacje nawiązać i utrzymać? Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

   

  5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

  Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Warto też się zastanowić, w jakich warunkach poszczególne wymagania są realne.

 • Materiały do pobrania

  1. Raport podsumowujący NOoE
  2. Prezentacja podsumowująca NOoE
  3. Wskazówki dla organizatorów narad obywatelskich (wersja z 30 marca 2019)
  4. Szablony plakatu  zapraszającego na Naradę  
  5. Przykładowa "płachta" do pracy przy stoliku w trakcie narady
  6. Zagadnienia do rozmowy w trakcie narady (5 zagadnień)
  7. Ankiety (dotycząca poparcia postulatów JaNauczyciel  (wersja pełna -4 strony, wersja skrócona - 2 strony)
  8. Propozycja zaproszenia na Naradę Obywatelską
  9. Opis (pdf)wariantu Mini Narady Obywatelskiej (wersja word) (zaproszenie)
 • Zobacz narady na mapie

 • Skontaktuj się z nami