• Zorganizowaliśmy wspólnie 150 Narad!

  W ich trakcie wypracowaliśmy ok 4,5 tys diagnoz, propozycji...

 • Dlaczego to zrobiliśmy?

  Wiosną 2019 r. odbył się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Jego postulatem była podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

   

  Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

   

  Uznaliśmy, że warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze - wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

   

  Dlatego właśnie uruchomiliśmy ogólnopolską akcję Narada Obywatelska o Edukacji, czyli NOoE.

   

  Akcję zorganizowaliśmy po to, żeby:

  • w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie;
  • uczciwie budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli i nauczycielek;
  • wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat strajkowy) i wskazać jego szerszy (systemowy) i głębszy (godnościowy) charakter;
  • wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska, a nie tylko nauczyciele i nauczycielki;
  • zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

  Dodatkowo chcieliśmy, by Narada Obywatelska o Edukacji:

  • była dla uczestników i uczestniczek obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych;
  • pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe, konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje;
  • pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty.

 • Kto za tym stoi?

  Zaczęło się od nauczycielek i nauczycieli. To oni - choć oczywiście nie wyłącznie oni - są żywotnie zainteresowani kwestiami edukacji.

  W tym przypadku inicjatywa wyszła od nauczycieli i nauczycielek skupionych w grupie JaNauczyciel i Protest!

  To członkowie tych grup są inicjatorami i motorem Narad Obywatelskich o Edukacji.

  W przygotowaniach wspomagali ich przedstawiciele kilku organizacji i instytucji zajmujących się edukacją, a także konsultacjami społecznymi, w tym Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

   

  Do udziału w Naradach Obywatelskich o Edukacji zaprosiliśmy także inne środowiska – nauczycielki i nauczycieli niezwiązanych z grupą JaNauczyciel, Protest !, związki zawodowe, samorządowców i organizacje społeczne, a także, co szczególnie ważne, rodziców i uczniów.

  Główni inicjatorzy:

  Instytucja wspierająca

  Partnerzy

  Związek Miast Polskich wspiera inicjatywę organizacji „Narad Obywatelskich o Edukacji”, podczas których m.in. rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy rozmawiać będą o przyszłości systemu edukacji w Polsce.

  Samorządowcy są otwarci na głosy obywateli, słusznie chcących mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz na to jak kształcone i wychowywane są dzieci i młodzież. Edukacja jest, bowiem fundamentem rozwoju, a postęp i jakość życia w coraz większym stopniu zależeć będą od poziomu wiedzy społeczeństwa oraz umiejętności jej wykorzystywania.

  Kluczową rolę w systemie edukacji odgrywają nauczyciele, dlatego ważnym jest, aby podczas „Narad Obywatelskich o Edukacji” rozmawiać o tym, w jaki sposób budować prestiż tego zawodu i jak kształtować dobre relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

 • Czym jest NOoE?

  Narada Obywatelska o Edukacji to lokalne, międzyśrodowiskowe spotkania odbywające się w możliwie podobnym czasie i w możliwie wielu miejscach w Polsce dotyczące:

  Narada Obywatelska to bezpośrednia - prowadzona twarzą w twarz - rozmowa:

  • odbywająca w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników;
  • dotycząca spraw publicznych;
  • ustrukturyzowana;
  • prowadzona pomimo różnic opinii i w poszukiwaniu tego co łączy;
  • toczona z szacunkiem dla siebie nawzajem;
  • umożliwiająca udział każdemu i każdej, dla kogo temat jest ważny i bez względu na jego/jej formalną pozycję;
  • odbywająca się w podobnym czasie w wielu miejscach w Polsce.

  Zasady Narad Obywatelskich to skromność i prostota środków, oddolny charakter, ponadpartyjność, wolontarystyczne zaangażowanie, transparentność procesu, czytelność reguł, przewidywalność, jednorodność formatu, decentralizacja, troska o rzetelność, konkluzywność, skuteczność.

  O czym rozmawialiśmy?

  W trakcie narady rozmawialiśmy o 5 zagadnieniach/pytaniach:

   

  1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

  Uczniowie mają różne cele – niektórzy studiowanie, inni przygotowanie do praktycznego zawodu. Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała - kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” - rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni - że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój - ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron, czy organizować uczniowską samopomoc, a może zajęcia pozalekcyjne?

   

  2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?
  Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Rodzice powinni uczestniczyć w opracowaniu tego programu dla swoich dzieci i określić, jakie punkty są ważne. Ale samo szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – warto zebrać praktyczne pomysły, jak to zrobić, by te okazje były autentyczne i by uczniowie chcieli się w nie angażować.

   

  3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?

  Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

   

  4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?

  Dobre relacje to podstawa skutecznej współpracy. Czy warto wypracować jakieś „reguły gry”, które by pomogły te relacje nawiązać i utrzymać? Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

   

  5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

  Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Warto też się zastanowić, w jakich warunkach poszczególne wymagania są realne.

 • Materiały do pobrania

  1. Raport podsumowujący NOoE
  2. Prezentacja podsumowująca NOoE
  3. Wskazówki dla organizatorów narad obywatelskich (wersja z 30 marca 2019)
  4. Szablony plakatu  zapraszającego na Naradę  
  5. Przykładowa "płachta" do pracy przy stoliku w trakcie narady
  6. Zagadnienia do rozmowy w trakcie narady (5 zagadnień)
  7. Ankiety (dotycząca poparcia postulatów JaNauczyciel  (wersja pełna -4 strony, wersja skrócona - 2 strony)
  8. Propozycja zaproszenia na Naradę Obywatelską
  9. Opis (pdf)wariantu Mini Narady Obywatelskiej (wersja word) (zaproszenie)
 • Zobacz narady na mapie

 • Skontaktuj się z nami